-
 
 
 
• ๕๘.แม่ไปโรงพยาบาล •
 

๖๒.ลมพิษ ไข้ ไอ หวัด
๖๑.๒๙ ก.ค. - ๑ ส.ค. ๕๑
๖๐.ของเล่นร้อยเชือก (๑ ขวบ ๑๑ เดือน)
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’ s disease)
๕๙.ระดับน้ำในหูไม่เท่ากัน
๕๘.แม่ไปโรงพยาบาล
๕๗.น้องมอส+บุญผ้าป่าที่บ้านเชียง
๕๗.น้องมอส+บุญผ้าป่าที่บ้านเชียง
๕๖.ทดสอบคลิป
๕๕.Tell Me
๕๔.เซะซี่ ขี้อ้อน ลิงชัดๆ

 

 

 

 

 

 

 

THEME DESIGN BY MUUTAH