-
 
 
 
• ๖๐.ของเล่นร้อยเชือก (๑ ขวบ ๑๑ เดือน) •Posted on Thu 31 Jul 2008 10:46
 

๖๕.ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป
๖๔.กุ้งเต้น + จ๊ะเอ๋
๖๓.ดีใจแบบป่วยๆ
๖๒.ลมพิษ ไข้ ไอ หวัด
๖๑.๒๙ ก.ค. - ๑ ส.ค. ๕๑
๖๐.ของเล่นร้อยเชือก (๑ ขวบ ๑๑ เดือน)
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’ s disease)
๕๙.ระดับน้ำในหูไม่เท่ากัน
๕๘.แม่ไปโรงพยาบาล
๕๗.น้องมอส+บุญผ้าป่าที่บ้านเชียง
๕๗.น้องมอส+บุญผ้าป่าที่บ้านเชียง

 

 

 

 

 

 

 

THEME DESIGN BY MUUTAH