-
 
 
 
• ๖๐.เดินทางข้ามจังหวัดครั้งแรก •

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< ๕๙.สไลด์๖๑.ลีลาต่อจิ๊กซอว์ >>Posted on Sun 17 May 2009 15:34
 

๖๕.ท้อก็อย่าถอย ล้มก็ลุก
๖๔.สองขวบเก้าเดือน
๖๓.แบตหมด
๖๒.ฝนไม่ดีเลยเน๊อะแม่ ฝนใจร้าย
๖๑.ลีลาต่อจิ๊กซอว์
๖๐.เดินทางข้ามจังหวัดครั้งแรก
๕๙.สไลด์
๕๘.ทำบุญ ๒๗ ขวบ + ๒ ขวบ ๘ เดือน
๕๗.บันทึกรายเดือน
๕๖.ความเป็นเด็กหญิง
๕๕.รูปติดบัตรมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

THEME DESIGN BY MUUTAH