-
 
 
 
• ๑๓๐.ไปโรงเรียนวันที่สอง •Posted on Thu 26 Nov 2009 12:40
 

๑๓๔.ชีวิตเมืองกรุงในวันที่สอง
๑๓๓.ชีวิตเมืองกรุงในวันแรก
๑๓๓.ไปเรียนวันที่ห้า
๑๓๒.ไปโรงเรียนวันที่สี่
๑๓๑.ไปโรงเรียนวันที่สาม
๑๓๐.ไปโรงเรียนวันที่สอง
๑๒๙.ไปโรงเรียนวันแรก
๑๒๘.หนึ่งขวบสองเดือน
๑๒๗.ฝันที่เป็นจริง(เล็บ+แว่น)
บ้านใหม่คุณตา + วันเกิดพี่สาว
๑๒๕.ครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

THEME DESIGN BY MUUTAH