-
 
 
 
• ๑๓๑.ไปโรงเรียนวันที่สาม •Posted on Wed 25 Nov 2009 20:10
 

๑๓๔.เรียนวันที่หก (สัปดาห์ที่สอง)
๑๓๔.ชีวิตเมืองกรุงในวันที่สอง
๑๓๓.ชีวิตเมืองกรุงในวันแรก
๑๓๓.ไปเรียนวันที่ห้า
๑๓๒.ไปโรงเรียนวันที่สี่
๑๓๑.ไปโรงเรียนวันที่สาม
๑๓๐.ไปโรงเรียนวันที่สอง
๑๒๙.ไปโรงเรียนวันแรก
๑๒๘.หนึ่งขวบสองเดือน
๑๒๗.ฝันที่เป็นจริง(เล็บ+แว่น)
บ้านใหม่คุณตา + วันเกิดพี่สาว

 

 

 

 

 

 

 

THEME DESIGN BY MUUTAH